Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke en uitgever website

SARL Camping Domaine Lacs de Gascogne met een kapitaal van € 5000 wiens hoofdkantoor is gevestigd op:

Camping Whaka Lodge / Domaine Lacs de Gascogne
Lieu-dit Labarthete
32 260 Seissan
Frankrijk
Siret-nummer: 810 205 542 00014
APE Code: 5530 Z
BTW-nummer: FR 47 81 02 05 542
Tel.: +33 (0)5 62 66 27 94
Website: https://www.whakalodge.com
Directeur van de publicatie: Monsieur Patrick Goas

Ontwerp en productie

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49 000 Angers – Frankrijk
Website: http://www.interaview.com

Hosting

Het bedrijf Gandi SAS, met een kapitaal van € 800.000, ingeschreven in het Handels – en bedrijvenregister van Parijs, onder nummer 423 093 456, wiens hoofdkantoor is gevestigd op 63-65 Boulevard Masséna – 75013 Parijs Frankrijk, telefoon +33 (0)1 70 37 76 61, zorgt voor de hosting van de website https://www.whakalodge.com.

Privacybeleid

RECHT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT GEGEVENS DIE OP U BETREKKING HEBBEN

Dit is het privacybeleid dat is aangenomen door het bedrijf CAMPING WHAKA LODGE / DOMAINE LACS DE GASCOGNE. U hebt het recht toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben, deze gegevens te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (art.34 van de wet ‘computergegevens en vrijheid’ nº 78-17, van 16 januari 1978).
Om hiervan gebruik te maken stuurt u een e-mail aan: contact@whakalodge.com. “Persoonlijke informatie” heeft betrekking op alle informatie die een persoon kan identificeren. Dit zal meestal een naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres zijn.

GEBRUIK VAN COOKIES

Het bedrijf CAMPING WHAKA LODGE / DOMAINE LACS DE GASCOGNE kan “cookies” gebruiken. De cookie staat ons niet toe u te identificeren, maar laat ons algemene informatie over u verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website. Zo weten we welke delen van onze website u interesseert. Het bedrijf CAMPING WHAKA LODGE / DOMAINE LACS DE GASCOGNE kent zo uw interesses en behoeften en kan u beter informatie op maat aanbieden. Deze “cookies” voorkomen tevens dat u telkens informatie moet invullen die u eerder al hebt opgegeven want de cookies weten dat u deze informatie op een eerdere datum al hebt ingevuld. Het is mogelijk om deze “cookies” op uw PC te vinden en ze eventueel te verwijderen. Het is mogelijk om deze “cookies” op uw PC te vinden en ze eventueel te verwijderen.

BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID OP HET NETWERK

De berichten die u ons via het Internet opstuurt kunnen worden onderschept. Tot ze ons bereiken, kan de vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u geen persoonlijke informatie verspreidt of onnodig vertrouwelijke en gevoelige informatie, of informatie van derden, openbaart. Daarnaast kan de vermelding van de afzender van e-mails die we ontvangen, vervalst worden. Als u ons dergelijke informatie wilt toesturen, doe dat dan in een brief die u via de post verstuurt. Daarom zal geen enkele klacht, aangifte of verzoek tot advies dat wordt ingediend via Internet, in aanmerking worden genomen. Dien uw verzoeken alleen per brief in. Om informatie te krijgen over de te volgen procedures of ingediende verzoeken, neem dan schriftelijk contact op met het bedrijf CAMPING WHAKA LODGE / DOMAINE LACS DE GASCOGNE.

Respecteren van auteursrechten

GEBRUIK VAN DE OP DE WEBSITE AANWEZIGE INFORMATIE EN AUTEURSRECHTEN

Het gebruik van enig document, afkomstig van de website van het bedrijf CAMPING WHAKA LODGE / DOMAINE LACS DE GASCOGNE is alleen toegestaan om informatieve redenen of voor privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het bedrijf CAMPING WHAKA LODGE / DOMAINE LACS DE GASCOGNE streeft ernaar om zo goed mogelijk de juistheid en de actualisering van de informatie op deze website te garanderen, en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te corrigeren. Het bedrijf waarschuwt bezoekers dat het hun verantwoordelijkheid is de informatie via andere middelen te controleren, zoals door contact op te nemen met het bedrijf. Dienovereenkomstig, wijst het bedrijf CAMPING WHAKA LODGE / DOMAINE LACS DE GASCOGNE alle verantwoordelijkheid af voor: eventuele onjuistheden of omissies in de informatie op de website; voor eventuele schade als gevolg van het frauduleuze hacken door een derde partij die leidt tot veranderingen van de informatie op de website; en meer in het algemeen alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen, veroorzaakt doordat iemand toegang kreeg tot de website of juist de onmogelijkheid had om er toegang toe te krijgen, alsmede het gebruik van de website en/of het waarde toekennen aan enige informatie die direct of indirect van de website afkomstig is. Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn het bedrijf CAMPING WHAKA LODGE / DOMAINE LACS DE GASCOGNE of zijn leveranciers, exclusieve eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de website en al het materiaal dat is gemaakt voor deze website, en deze verlenen daarop geen gebruikerslicentie, noch enig ander recht, behalve het recht de website te bezoeken.
De reproductie van enig document, gepubliceerd op de website van het bedrijf is alleen toegestaan om informatieve redenen voor persoonlijk of voor privé-gebruik, elke reproductie of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van hun respectieve bedrijven. Alle producten, logo’s en afbeeldingen op de pagina’s van deze website zijn het eigendom van hun respectieve merken. De foto’s die de producten illustreren zijn niet contractueel.

Technische informatie:

De huidige website is 24/7 toegankelijk, met uitzondering bij overmacht, informatica-problemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Vanwege onderhoud kan het bedrijf de website ten allen tijde onderbreken.

Toepassing van de Franse wetgeving

De niet-naleving van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolgingen en strafrechtelijke sancties. Dit document is opgesteld en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Als één van de bepalingen in deze tekst ongeldig, nietig of zonder juridisch gevolg blijkt te zijn, zullen alle overige bepalingen wel van kracht blijven.